Chậu hoa lan hồ điệp dáng thấp để bàn

1.050.000 2.300.000 

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp

Chiều Cao theo hình

Màu sắc : Màu như hình

mã 10477mã 10477
mã 10478mã 10478
mã 10479mã 10479
Nơi nhập dữ liệumã 10480
mã 10481mã 10481
mã 10482mã 10482
mã 10483mã 10483
mã 10484mã 10484
mã 10485mã 10485
mã 10486mã 10486
mã 10487mã 10487
mã 10488mã 10488
mã 10489mã 10489
mã 10490mã 10490
mã 10491mã 10491
mã 10493mã 10493
mã 10494mã 10494
mã 10495mã 10495
mã 10496mã 10496
Xóa