Khách hàng có thể đăng kí tài khoản người dùng tại website của chúng tôi để tham khảo về thông tin sản phẩm hoặc để đặt hàng. Khi đăng kí, Khách hàng cần phải đồng ý với “Chính sách bảo mật thông tin” với nội dung dưới đây:

1- Mục đích, phạm vi của việc thu thập thông tin người dùng:

Mục đích thu thập thông tin

Cửa Hàng Hoa Decor thu thập thông tin khi người người dùng truy cập hay đăng kí tài khoản sử dụng tại

Khách hàng có thể đăng kí tài khoản người dùng tại website của chúng tôi để tham khảo về thông tin sản phẩm hoặc để đặt hàng. Khi đăng kí, Khách hàng cần phải đồng ý với “Chính sách bảo mật thông tin” với nội dung dưới đây:
Chính Sách Hoa Decor
Chính Sách Hoa Decor

1- Mục đích, phạm vi của việc thu thập thông tin người dùng:

Mục đích thu thập thông tin

Cửa Hàng Hoa Decor thu thập thông tin khi người người dùng truy cập hay đăng kí tài khoản sử dụng tại https://hoadecor.vn/   là để:
 • Thực hiện giao dịch và hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm
 • Giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ
 • Cập nhật cho Khách hàng thông tin mới nhất về chúng tôi như thông tin các sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình khuyến mại…
 • Thông tin người dùng được thu thập bao gồm:
 • Thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, nghề nghiệp…
Thông tin về cách thức Quý vị tương tác với Cửa Hàng Hoa Decor như: tần suất truy cập, nội dung được xem, và thông tin khác liên quan đến việc kết nối như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập.

2. Sử dụng và chia sẻ thông tin:

Cửa Hàng Hoa Decor sử dụng các thông tin của Khách hàng nhằm mục đích xác nhận đơn đặt hàng, thực hiện giao hàng hoặc giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Ngoài ra nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo chúng tôi có thể gửi các thư chào hàng hay cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng.
 • Cửa Hàng Hoa Decor có thể cung cấp cho bên thứ 3 (không vì mục đích thương mại) các thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp sau:
 • Cung cấp cho các đối tác của chúng tôi nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Khách hàng.
 • Khi có yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chức năng;
 • Khi chúng tôi tin rằng cung cấp thông tin sẽ giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
Chính Sách Hoa Decor
Chính Sách Hoa Decor

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Cửa Hàng Hoa Decor sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đó.

4. Thay đổi thông tin:

Các thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được thay đổi thông qua:
 • Khách hàng tự thay đổi bằng đăng nhập tài khoản trên website và sử dụng công cụ chỉnh sửa có sẵn dành cho người dùng.
 • Cung cấp thông tin đúng cho người quản trị website và yêu cầu chỉnh sửa giúp
 • Cửa Hàng Hoa Decor sẽ chỉnh sửa thông tin của Khách hàng nếu nhận thấy các thông tin do Khách hàng cung cấp trước đó không đúng với thực tế.

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin như trong Mục 2, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng ra ngoài trong bất kì trường hợp nào khác.
Khi đăng kí tài khoản người dùng trên website của chúng tôi, Khách hàng được thiết lập một định danh (user name) và mật khẩu (password) do mình tự chọn và chỉ có Khách hàng đó mới biết và dùng nó để đăng nhập hệ thống website.
Để tránh bị lấy mất các thông tin cá nhân, Cửa Hàng Hoa Decor khuyến cáo Khách hàng cần bảo mật các thông tin liên quan đến định danh, mật khẩu đăng nhập tài khoản trên website và không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người thì không nên chọn chế độ đăng nhập tự động và thoát tài khoản trước khi tắt trình duyệt. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân nếu Khách hàng không làm theo khuyến nghị của chúng tôi.

6. Việc sử dụng Cookies

Cookies chỉ được sử dụng để lưu lại trạng thái duyệt trang web trong lần truy cập cuối cùng trên máy tính nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau. Khách hàng có thê tắt chức năng này trên trình duyệt của mình.

7. Cập nhật chính sách:

Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung của “Chính sách bảo mật” bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước.
Mọi thắc mắc liên quan đến “Chính sách bảo mật” này, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hoadecordep@gmail.com

là để:

 

 • Thực hiện giao dịch và hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm
 • Giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ
 • Cập nhật cho Khách hàng thông tin mới nhất về chúng tôi như thông tin các sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình khuyến mại…
 • Thông tin người dùng được thu thập bao gồm:
 • Thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, nghề nghiệp…
Thông tin về cách thức Quý vị tương tác với Cửa Hàng Hoa Decor như: tần suất truy cập, nội dung được xem, và thông tin khác liên quan đến việc kết nối như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập.

2. Sử dụng và chia sẻ thông tin:

Cửa Hàng Hoa Decor sử dụng các thông tin của Khách hàng nhằm mục đích xác nhận đơn đặt hàng, thực hiện giao hàng hoặc giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của Khách hàng.
Ngoài ra nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo chúng tôi có thể gửi các thư chào hàng hay cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng.
Chính Sách Hoa Decor
Chính Sách Hoa Decor
Cửa Hàng Hoa Decor có thể cung cấp cho bên thứ 3 (không vì mục đích thương mại) các thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp sau:
 • Cung cấp cho các đối tác của chúng tôi nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Khách hàng.
 • Khi có yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chức năng;
 • Khi chúng tôi tin rằng cung cấp thông tin sẽ giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Cửa Hàng Hoa Decor sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đó.

4. Thay đổi thông tin:

Các thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được thay đổi thông qua:
 • Khách hàng tự thay đổi bằng đăng nhập tài khoản trên website và sử dụng công cụ chỉnh sửa có sẵn dành cho người dùng.
 • Cung cấp thông tin đúng cho người quản trị website và yêu cầu chỉnh sửa giúp
 • Cửa Hàng Hoa Decor sẽ chỉnh sửa thông tin của Khách hàng nếu nhận thấy các thông tin do Khách hàng cung cấp trước đó không đúng với thực tế.

5. Bảo mật thông tin cá nhân:

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin như trong Mục 2, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng ra ngoài trong bất kì trường hợp nào khác.
Khi đăng kí tài khoản người dùng trên website của chúng tôi, Khách hàng được thiết lập một định danh (user name) và mật khẩu (password) do mình tự chọn và chỉ có Khách hàng đó mới biết và dùng nó để đăng nhập hệ thống website.
Để tránh bị lấy mất các thông tin cá nhân, Cửa Hàng Hoa Decor khuyến cáo Khách hàng cần bảo mật các thông tin liên quan đến định danh, mật khẩu đăng nhập tài khoản trên website và không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người thì không nên chọn chế độ đăng nhập tự động và thoát tài khoản trước khi tắt trình duyệt. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân nếu Khách hàng không làm theo khuyến nghị của chúng tôi.

6. Việc sử dụng Cookies

Cookies chỉ được sử dụng để lưu lại trạng thái duyệt trang web trong lần truy cập cuối cùng trên máy tính nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau. Khách hàng có thê tắt chức năng này trên trình duyệt của mình.

7. Cập nhật chính sách:

Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung của “Chính sách bảo mật” bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước.
Mọi thắc mắc liên quan đến “Chính sách bảo mật” này, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hoadecordep@gmail.com