Chậu cây phát tài núi

2.500.000 2.900.000 

Thông tin cây phát tài núi

Chất liệu : thân trúc , lá nhựa , chậu sứ

Chiều Cao : 1,5m như hình

Màu sắc : 1 Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Xóa