Chậu Cây Trầu Bà Lá Trắng (Chậu kèm cây)

350.000 850.000 

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , Foam

Chiều Cao : theo hình

Màu sắc : Một màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Xóa