Giỏ lá rủ nhân tạo độc đáo

180.000 300.000 

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , Foam

Chiều Cao : như hình

Màu sắc : như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Xóa