Bình hoa lụa decor nghệ thuật cao cấp

480.000 600.000 

Thông tin bình hoa lụa cắm sẵn

Chất liệu : thân nhựa lõi thép , hoa lụa , bình sứ

Chiều Cao : như hình

Màu sắc : Nhiều Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 11 ( xem hình bên)Mẫu 11 ( xem hình bên)
Mẫu 12 ( xem hình bên)Mẫu 12 ( xem hình bên)
Mẫu 13 ( xem hình bên)Mẫu 13 ( xem hình bên)
Mẫu 14 ( xem hình bên)Mẫu 14 ( xem hình bên)
Mẫu 15 ( xem hình bên)Mẫu 15 ( xem hình bên)
Nơi nhập dữ liệuMẫu 16 ( xem hình bên)
Mẫu 17 ( xem hình bên)Mẫu 17 ( xem hình bên)
Xóa
Mã: N/A Danh mục: