Bình giỏ cua men hoả biến kèm hoa trang trí

Gọi 0978873303

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , polyester

Kich thước bình không hoa: Cao 26cm, rộng 13cm

Màu sắc : Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Xóa