Chậu Địa Lan Giả Cao Cấp – Địa Lan Cao Su

680.000 2.650.000 

Thông tin chậu địa lan giả

Chất liệu : thân nhựa lõi thép , hoa xốp , bình sứ

Chiều Cao : 95cm như hình

Màu sắc : Nhiều Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 11 ( xem hình bên)Mẫu 11 ( xem hình bên)
Mẫu 12 ( xem hình bên)Mẫu 12 ( xem hình bên)
Mẫu 16 ( xem hình bên)Mẫu 16 ( xem hình bên)
Xóa