Chậu lan hồ điệp decor cao cấp- Chậu lan giả đẹp như thật

1.250.000 8.000.000 

Thông tin chậu lan hồ điệp giả

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp

Kích thước :Chiều Cao theo hình
Chậu /Bình : Bình Sứ hoặc Composite

Màu sắc : trắng , vàng , tím, hồng

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 11 ( xem hình bên)Mẫu 11 ( xem hình bên)
Mẫu 12 ( xem hình bên)Mẫu 12 ( xem hình bên)
Mẫu 14 ( xem hình bên)Mẫu 14 ( xem hình bên)
Mẫu 17 ( xem hình bên)Mẫu 17 ( xem hình bên)
Mẫu 18 ( xem hình bên)Mẫu 18 ( xem hình bên)
Mẫu 19 ( xem hình bên)Mẫu 19 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 20 ( xem hình bên)Mẫu 20 ( xem hình bên)
Mẫu 21 ( xem hình bên)Mẫu 21 ( xem hình bên)
Mẫu 22 ( xem hình bên)Mẫu 22 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Mẫu 5 ( Xem hình bên)Mẫu 5 ( Xem hình bên)
Mẫu 6 ( Xem hình bên)Mẫu 6 ( Xem hình bên)
Mẫu 7 ( Xem hình bên)Mẫu 7 ( Xem hình bên)
Mẫu 8 ( Xem hình bên)Mẫu 8 ( Xem hình bên)
Mẫu 9 ( Xem Hình Bên)Mẫu 9 ( Xem Hình Bên)
Xóa