Bình hoa lụa composite dáng thuyền

720.000 1.350.000 

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp

Chiều Cao theo hình

Màu sắc : Màu như hình

mã 10385mã 10385
mã 10386mã 10386
mã 10387mã 10387
mã 10388mã 10388
mã 10389mã 10389
mã 10390mã 10390
mã10391mã10391
Xóa