Chậu Cây Bàng Thân Lớn Lá Rời

1.520.000 

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , polyester

Chiều Cao : ghi trên hình

Màu sắc : Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Xóa