Chậu Cây Bàng Giả Loại Thấp (Chậu kèm cây)

580.000 12.200.000 

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , Foam

Chiều Cao : 80 Cm

Màu sắc : Một màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Xóa