Chậu cây lưỡi hổ nhỏ

450.000 1.750.000 

Chất liệu : thân nhựa , lá nhựa , chậu sứ

Chiều Cao : như hình

Màu sắc : 1 Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Xóa