Bó hoa giả đẹp chúc mừng sinh nhật , ngày kỷ niệm

400.000 550.000 

Thông tin bó hoa giả

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon  , giấy bó nilông

Chiều Cao theo hình

Màu sắc : Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
mã 10518mã 10518
mã 10519mã 10519
mã 10520mã 10520
Xóa