Bình hoa lụa decor dáng thấp

245.000 490.000 

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp

Chiều Cao theo hình

Màu sắc : Màu như hình

Nơi nhập dữ liệuMẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Nơi nhập dữ liệuMẫu 4 ( xem hình bên)
Mẫu 5 ( Xem hình bên)Mẫu 5 ( Xem hình bên)
Mẫu 6 ( Xem hình bên)Mẫu 6 ( Xem hình bên)
Nơi nhập dữ liệuMẫu 7 ( Xem hình bên)
Nơi nhập dữ liệuMẫu 8 ( Xem hình bên)
Nơi nhập dữ liệuMẫu 9 ( Xem Hình Bên)
Xóa