Bình dáng hạt dẻ cắm hoa lụa

300.000 560.000 

Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp

Chiều Cao theo hình

Màu sắc : Màu như hình

mã 5558mã 5558
mẫu 10811mẫu 10811
mẫu 10812mẫu 10812
mẫu 10813mẫu 10813
mẫu 10814mẫu 10814
mẫu 10815mẫu 10815
mẫu 10816mẫu 10816
mẫu 10817mẫu 10817
mẫu 10818mẫu 10818
mẫu 10819mẫu 10819
mẫu 10820mẫu 10820
mẫu 10821mẫu 10821
mẫu 5557mẫu 5557
Xóa