Hoa Trang Trí Tượng Bác Hồ – Hoa Sen Bục Tượng Bác Hồ

600.000 1.600.000 

Thông Tin Hoa Sen Tượng Bác

Chất liệu : Hoa lụa cao cấp / Cao su

Thiết kế : Bình , lọ , lẵng 

Màu sắc : Tùy chọn theo yêu cầu ( trắng/hồng)

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Mẫu 5 ( Xem hình bên)Mẫu 5 ( Xem hình bên)
Mẫu 6 ( Xem hình bên)Mẫu 6 ( Xem hình bên)
Mẫu 7 ( Xem hình bên)Mẫu 7 ( Xem hình bên)
Xóa