Hoa Bục Phát Biểu – Hoa Bục Giảng- Hoa Bục Thuyết Trình

500.000 1.200.000 

Chất liệu : Hoa lụa cao cấp

Thiết kế : Bình , lọ , lẵng 

Màu sắc : Tùy chọn theo yêu cầu