+10 Chậu Cây Giả Để Bàn Mini Giá Rẻ

100.000 220.000 

Thông tin chậu cây giả để bàn

  • Chất liệu : hoa và thân bằng silicon cao cấp
  • Chiều Cao theo hình
  • Màu sắc : Màu như hình
  • Chậu gốm sứ bát tràng
cầu trầu bà lá sọccầu trầu bà lá sọc
Nơi nhập dữ liệucây hồng môn hồng sen
Nơi nhập dữ liệucây hồng môn màu cam
Nơi nhập dữ liệucây lá chuối hiện đại
Nơi nhập dữ liệucây là đuôi công
Nơi nhập dữ liệucây lá gấc
cây lá ráchcây lá rách
Nơi nhập dữ liệucây lá thài lài
cây lan ýcây lan ý
cây lan ý trắngcây lan ý trắng
cây trầu bà lá đốmcây trầu bà lá đốm
Nơi nhập dữ liệucây trầu bà lá đuôi sọc
cây trầu bà xanhcây trầu bà xanh
Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 10 ( xem hình bên)Mẫu 10 ( xem hình bên)
Mẫu 11 ( xem hình bên)Mẫu 11 ( xem hình bên)
Mẫu 12 ( xem hình bên)Mẫu 12 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Mẫu 5 ( Xem hình bên)Mẫu 5 ( Xem hình bên)
Mẫu 6 ( Xem hình bên)Mẫu 6 ( Xem hình bên)
Xóa