Bình khía ống xanh ngọc kèm hoa trang trí

Gọi 0978873303

Chất liệu : Nhựa , Thép , Vải , polyester

Bình cao 26cm, rộng 12cm

Màu sắc : Màu như hình

Mẫu 1 ( xem hình bên)Mẫu 1 ( xem hình bên)
Mẫu 2 ( xem hình bên)Mẫu 2 ( xem hình bên)
Mẫu 3 ( xem hình bên)Mẫu 3 ( xem hình bên)
Mẫu 4 ( xem hình bên)Mẫu 4 ( xem hình bên)
Xóa